İpek Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 3 Mart 2011

Altın Koza Üniversitesi adıyla 03. 03. 2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 17. 02. 2011 tarih ve 6114 sayılı kanunla Ankara’da kurulmuş olup; 18.06.2013 tarih ve 6492 no’lu kanunla yayınlanan Resmi Gazete’de belirtildiği gibi, ismini İpek Üniversitesi olarak değiştirmiştir.

Ankara’da Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İpek Üniversitesi adıyla kurulan üniversitede;

* İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
* İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
* Sanat ve Tasarım Fakültesi
* Sinema Sanatları Fakültesi
* Siyasal Bilgiler Fakültesi
* Sosyal Bilimler Enstitüsü yer almaktadır.

MİSYON
İpek Üniversitesi, ülkemizin ilk güzel sanatlar ve sosyal bilimler üniversitesi olma özelliğine sahiptir. Üniversitede, sadece sanat ve sosyal bilimlerle ilgili fakülte ve bölümlerin açılmasıyla, belirli alanlarda uzmanlaşma sağlanacak ve ülkemizde yeterince ilgi gösterilmemiş alanlarda, özel sektörün en önemli yatırımı gerçekleştirilecektir. Bu açıdan öncelikli olarak, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Sinema Sanatları, Siyasal Bilgiler, İnsan ve Toplum, Sanat ve Tasarım ve Hukuk gibi sosyal alanlardaki fakültelerle eğitime başlanacaktır.

Lisansüstü programlarını da hayata geçirecek olan İpek Üniversitesi’nde, lisans öğrencisiyle aynı oranda lisansüstü öğrenci alınması hedeflenmektedir.

Günümüzde üniversiteler, dünyada olan bitenlere karşı duyarlı olmalıdır. Özellikle yurtdışından gelip üniversitemizi tercih edecek gençlerin yönelimlerini değerlendirmek için sağlıklı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası öğrencilere dünyanın en iyi üniversitelerinde rastlanabilecek çağdaş altyapı ve nitelikli eğitim ortamları sağlayacak olan İpek Üniversitesi, ülkemizin siyasî, ekonomik ve kültürel birikimini dünyayla paylaşmayı hedeflemektedir.

VİZYON

İpek Üniversitesi, endüstriyel, sanatsal, sosyal ve kültürel üretimi, üniversitenin gerekliliği ile eşdeğer tutan bir anlayışla hareket etmektedir.

Eğitim ve uygulama olarak iki ana gövde üzerinde kurulacak olan İpek Üniversitesi, idarî ve akademik kadronun uygulamalı bir eğitim-öğretim sürecine sağlayacağı katkıları, öğrencilerine daha iyi bir gelecek sağlamak için değerlendirecektir.

Üniversitenin eğitim-öğretim gövdesi, örgün ve yaygın her türlü eğitim sürecini temsil eden teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Sektörel uygulamalar ise, eğitim kadrosu, alan uzmanları, teknik kadro ile öğrencilerin müşterek çalıştıkları ticarî işletmelerden oluşmaktadır.

Üniversitenin temel amacı, üretilen bilginin hayata bir değer olarak katkısını sağlamaktır. Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortak girişimleriyle kurulacak işletmeler, bilimsel ortamlardaki teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürecektir. Üniversitenin üretiminden elde edilecek gelirler, öğrenci burslarına tahsis edilerek öğrencilerinin tamamına yakınının burslu olduğu İpek Üniversitesi Modeli hayata geçirilecektir.

EĞİTİM FELSEFESİ
İpek Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Sosyal Bilimler alanında gelişmeyi seçmiş ve bu alanlardaki ihtiyaç ve eksiklikleri dikkate alarak kuruluş felsefesini bu yönde oluşturmuş bir üniversitedir.

Üniversitenin eğitim felsefesi, bölünmüş insanı bütünleştirmeyi esas alır. İpek Üniversitesi, sosyoloji ile tarihi, edebiyat ile psikolojiyi, siyaset bilimi ile antropolojiyi birbirleriyle iç içe algılamakla birlikte, bu disiplinlerden hangilerinin temel, hangilerinin bu temelin üzerinde yükseleceği duvar ve bu duvarları örtecek çatı olduğunu iyi tespit etmeyi amaçlar.

İpek Üniversitesi, ders programlarını, disiplinlerarası ve disiplinler üstü bir anlayışla düzenlemiş ve bölümlerarası geçişlilik; esasına dayalı bir eğitim sistemini benimsemiştir.​