1975 yılında Samsun’da kurulmuş bir devlet üniversitede Diş Hekimliği, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, Havacılık ve Uzay Bilimleri, İlahiyat, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Veteriner, Turizm, Spor Bilimleri ve Ziraat olmak üzere toplam 16 fakülte, 1 konservatuar (OMÜ Samsun Devlet Konservatuarı), 3 yüksekokul (Samsun Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu), 2 yıllık eğitim-öğretim veren 11 Meslek Yüksekokulu (Adalet, Alaçam, Bafra, Çarşamba Ticaret Borsası, Havza, Kavak, Sağlık Hizmetleri, Samsun, Terme, Vezirköprü ve Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu) ve 5 Enstitü (Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler) bulunmaktadır.

Bologna Sürecinfde, Avrupa Ülkeleri arasında kendi içinde uyumlu, birbirlerini karşılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve rekabet gücü yüksek bir “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulmasını hedeflemektedir. Sürekli geliştirilen ve dinamik bir özellik taşıyan bu süreç, yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan bir ‘eğitimde yenilenme’ hareketidir.

Hareketlilik Programları dışında akademik işbirliği protokolleri ile de her sene dünyanın pek çok üniversitesiyle uluslararası işbirliği yapma imkânları sağlanmaktadır. Üniversitemizin bugün yirmi üç Avrupa ülkesi ile 160 Erasmus ve otuz altı ülke ile de Mevlana anlaşması bulunmaktadır.