Artvin Çoruh Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 17 Mayıs 2007

17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunla Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen 13 Ağustos 2007 tarihinde Rektör olarak atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulunun 12 Ağustos 2008 tarihinde 12 nci Genel Kurul toplantısında yeni kurulan 23 üniversite için Rektör adaylarını belirlemesinden sonra Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mehmet Duman, 10 Eylül 2008 tarihinde, 2008/52 sayılı kararla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış ve 16 Eylül 2008 tarihinde görevine başlamıştır.

Yerleşkeler

Artvin Çoruh Üniversitesi eğitim, araştırma ve sosyal-kültürel donatıları, Artvin kent merkezinde birbirinden yaklaşık 3 km uzaklıktaki iki ana yerleşke olan Şehir ve Seyitler Yerleşkeleri üzerinde planlanmıştır.

*Seyitler Yerleşkesi

Şehirden yaklaşık 3 km. uzaklıkta, 187 dönüm arazi üzerine kurulan Seyitler Yerleşkesi’nde inşa edilen Ana Hizmet Binasında halen Rektörlük, Rektörlüğe bağlı bazı birimler ile Orman Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almaktadır.
2011 yılında yapımı tamamlanan ve eğitim hizmetine açılan iki eğitim bloğunda ise Fen Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü yer almaktadır.

*Şehir Yerleşkesi

Çoruh Nehri’nin kenarında, 70 dönüm arazi üzerine kurulan Şehir Yerleşkesi’nde ise, halen Sağlık Yüksekokulu ve Artvin Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermektedir. Daha önce Seyitler Yerleşkesinde eğitim veren Eğitim Fakültesi de 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Şehir Yerleşkesi’ndeki binasında eğitim hizmetini sunmaya başlamıştır.
Sayın A. Nihat GÖKYİĞİT’in inşası için 3.000.000 TL nakdi bağışta bulunduğu “Kongre ve Kültür Merkezi” hizmete açılmış olup Merkez, eğitim faaliyetlerinin yanısıra akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.
Yapımı devam eden yeni eğitim binaları ve sosyal donatıların tamamlanması ile birlikte Şehir Yerleşkesi de öğrencilerimizin huzur içinde eğitim-öğretim çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri bir ortama kavuşacaktır.

*Hopa Yerleşkesi

Hopa ilçesinde kurulan Hopa Yerleşkesinde Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hopa Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermektedir. Hopa Meslek Yüksekokulu 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile birlikte yen eğitim binasında eğitim hizmetlerini sürdürmektedir.
Üniversitemizin ana yerleşkeleri dışında kalan birimlerinden, Arhavi Meslek Yüksekokulu Arhavi ilçesinde geçici olarak kendisine tahsis edilen eğitim binasında Yusufeli Meslek Yüksekokulu ise Yusufeli ilçesinde kendisine ait eğitim binasında eğitim hizmeti vermektedir.