Eğitim  hayatına 1996 yılında başlayan üniversite Feyziye Mektepleri Vakfı tarafından kurumuştur.

14 Aralık 1885 yılında Selanik’te Feyz-i Sıbyan Mektebi ile hizmet vermeye başlayan kurum; Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan döneme; ulusal egemenliğe, Atatürk ilke ve inkılaplarına tanıklık etmiş ve 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün onayı ile Işık Lisesi adını almıştır.

Aynı zamanda Yüce Önder Atatürk’ün öğrenim gördüğü Şemsi Efendi Mektebi’ni bünyesine katan bir öğretim kurumu olmanın da onurunu taşımaktadır.

Nişantaşı, Ayazağa ve Erenköy’deki anaokulları, ilköğretim okulları ve liseleri gibi, Feyziye Mektepleri Vakfı eğitim zincirine eklenen Işık Üniversitesi de sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Üniversitemiz, Işık geleneğinden güç alan eğtim-öğretim kadrosu ve ülkemizin önde gelen bilim adamları ile çağdaş eğitim anlayışı içerisinde gençlerimizin geleceğini yönlendirmektedir.