17.03.2006 tarihinde kurulan Üniversitesinin Bir Eylül Merkez Yerleşkesi, il merkezine 7  km uzaklıktadır. Bu yerleşkede Rektörlük Binası,  Eğitim Fakültesi,   Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Uşak Merkez Meslek Yüksekokulu, kütüphane, öğrenci yurtları ve sosyal tesisler yer almaktadır. Bir Eylül Yerleşkemizde ayrıca öğrenci yaşam merkezi, kapalı spor salonu, bilimsel araştırma labaratuarı bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz ayrı bir yerleşke içinde şehir merkezinde yer almaktadır.

Misyonu
Uşak Üniversitesi, aklın ve evrensel değerlerin ışığında ürettiği bilgiyi başta öğrenciler olmak üzere çevresine yayan, kür-yerel sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla fikir ve düşüncelerini özgürce açıklayan yenilikçi bir kurum olmayı görev edinmiştir.
Vizyonu
Verdiği eğitimle; özgüvene ve sorun çözme becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayan, mutlu bireyler yetiştirmenin yanında; ürettiği bilgi ve hizmetlerle tercih edilen, şeffaf, hesap verebilen bir üniversite olmaktır.