Turgut Özal Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 7 Temmuz 2009

2008 yılında Ankara‘da kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal’ın adını yaşatmak, ülkemiz ve insanlık için evrensel bilgi düzeyine sahip nice Özalların yetişmesine vesile olmak amacıyla,Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarına başlamıştır.

Yükseköğretim Kurulu’na 2009 yılı Şubat ayında yapılan başvuruyu takiben mevzuatta öngörülen süreçler tamamlanmış ve TBMM Genel Kurulu’nda 23 Haziran 2009 tarihinde kabul edilen 5913 sayılı Kanunla, bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri ile Sosyal Bilimler, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri olmak üzere, Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasına onay verilmiştir.

İlgili Kanunun 07 Temmuz 2009 tarih 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte Turgut Özal Üniversitesi tüzel kişiliğini kazanmıştır.