izmir_katip_celebi_universitesi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

İzmir’in 4. Devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2010 yılında kurulmuştur. Prof. Dr. Galip AKHAN 10 Aralık 2010 tarihinde  Üniversitesi’nin ilk rektörü olarak atanmıştır.

Misyonu
İnsanlığın refahını arttırmayı ve sorun çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

Vizyonu
Bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan öncü bir üniversite olmak.

Temel Değerleri
• Şeffaflık
• Hesap verebilirlik
• Liyakat
• Yenilikçilik
• Katılımcılık
• Estetik duyarlılık