Mersin Eğitim Vakfı tarafından 2010 yılında kurulmuştur.

Misyonu

Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmaktır.

Vizyonu

Geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite olmaktır.

Temel Değerleri

Akademik mükemmeliyet ve akademik etki

*Yüksek kalitede eğitim ve araştırma
*Yaşamları değiştiren ve bilgiyi derinleştiren bilim
*Yaratılık ve yenilikçilik
*Geleceğe odaklanma

Kapsayıcılık, çeşitlilik, dürüstlük, açıklık

*Hoşgörü ve fikirlerin serbest değişimi
*Toplumsal (sosyal) ve uluslararası yükümlülük
*Her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı
*Akademik özgürlük ve sorumluluk
*Etik davranış, çağdaş ve evrensel değerlere saygı
*Paylaşılan yönetişim

Etkin yönetim

*Vizyoner liderlik ve çeviklik
*Sürekli stratejik planlama, sürekli iyileştirme
*Sürdürülebilir üretkenlik
*Örgütsel ve bireysel öğrenme
*Güçlü altyapı ve sistemler