Bilkent Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 20 Ekim 1984

İlgili Kişiler

Abdullah Atalar Kimdir?

Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından İhsan Doğramacı Eğitim Vakfı, İhsan Doğramacı Sağlık Vakfı ve İhsan Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakfı kararıyla, 20 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan üniversitenin hedefi, eğitim kalitesi, bilimsel araştırma ve yayınları ile kültür ve sanat faaliyetleri açısından dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır. “Bilim Kenti”nin kısaltılmışı olan BİLKENT adı, bu amacı yansıtmak üzere üniversiteye verilmiştir.

1967’de Ankara’nın batısında geniş bir arazinin alınmasıyla başlayan Bilkent Üniversitesi’nin kuruluş hazırlıkları, 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarında söz konusu vakıfların bina inşaatlarıyla devam etmiştir. Kampüsün ilk yapıları, bugün içlerinde Mühendislik Fakültesi ve Kütüphane’yi barındıran binalardır. Üniversite büyüdükçe ve öğrenci sayısı arttıkça bu yapıları kafeteryalar, yurtlar, konser salonu, spor salonları, yeni fakülte ve yüksekokul binaları izlemiş; zaman içinde ana okulu, ilköğretim ve lise düzeyinde okullarımız, iki sağlık merkezi, bilgisayar merkezi binası ve bilimsel araştırma merkezleri inşa edilmiştir.

1986’da 386 öğrenciyle eğitime başlayan Bilkent Üniversitesi, 9 fakültesi, 2 yüksekokulu ve 3 meslek yüksekokulu bünyesindeki 34 lisans, 6 ön lisans, 47 lisansüstü programı, 13.000 öğrencisi ve 40 farklı ülkeden öğretim üyeleriyle günümüzün dünyaca ünlü eğitim merkezlerindendir.

Üniversite, dünyanın seçkin eğitim kurumlarıyla yaptığı değişim anlaşmalarıyla öğrencilerine uluslararası bir vizyon kazandırmakta ve eğitim kalitesini pekiştirmektedir. Sayıları 260’ı aşan bu eğitim kurumları arasında Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu’dan çok sayıda üniversite bulunmaktadır.

Mezunları, her türlü iş çevresinde ve dünyanın köklü eğitim kurumlarında Bilkent Üniversitesi’ni başarıyla temsil etmektedir. Mezuniyet sonrası planlarında öğrencilerine yol göstermek için 1988’de Kariyer Merkezi’ni kuran üniversite, öğrencileri ve mezunları ile iş dünyası arasında çok güçlü bir bağlantı oluşturmuştur. Kariyer Merkezi, Türkiye’de bu amaçla bir üniversite bünyesinde açılan ilk birimdir.

Bilkent Üniversitesi, kurulduğundan beri hemen her yıl öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel yayın sayısı bakımından Türkiye’nin en önde gelen üniversiteleri arasında yer almakta ve yükseköğretimdeki öncü rolünü sürdürmektedir.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Doğramacı’dır.