Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 2010

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında, Türkiye’de sadece sağlık bilimleri alanında odaklanan ilk vakıf üniversitesi olarak kuruldu.

Üniversitemiz, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde ilk akademik yılına başlamıştır. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin amacı eğitim, araştırma ve klinik çalışmalar ile sağlık bilimleri alanındaki bilim dallarına odaklanarak, çağın gereksinimlerine cevap verebilen, ülkemizin değerlerine ve farklılıklarına saygılı, halk sağlığını yükseltecek, uluslararası bilimsel araştırmaları ile yarışan öğrenciler yetiştirmektir.

Eğitim düzeyi, bilimsel araştırmaları ve yayınları, kültür sanat etkinlikleri ile dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında olma yolunda ilerleyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, sağlık bilimleri alanında öğrencilerine kaliteli bir eğitim, renkli bir üniversite yaşamı ve güvenli bir gelecek sunmaktadır.
Eğitimine 1843 yılında inşa edilen Bezmiâlem tarihi bina kampüsünde başlayan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Hasdal’da 155 dönümlük arazide yapımına başlanan yeni kampüsü de bünyesine dâhil edecektir.

Vizyonu
Sağlık ve Eğitim alanında, eğitim, araştırma ve hizmetleri ile ülkemiz ve dünyada referans kabul edilen, mensubu olmaktan övünç duyulan lider bir Üniversite olmaktır.

Misyonu
*Ülkemiz insanı başta olmak üzere, tüm insanlığın ihtiyacı olan bilgiyi üretme ve uygulama sorumluluğu taşıyan,
*Gerçek anlamda üniversite ruhunu kavramış,
*Düşüncelerini özgürce ifade edebilen,
*Bilgiyi analiz ve sentez edebilme yeteneğine sahip,
*Geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve çözümlemeye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan,
*Toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı,
*Öğrencilerinin eğitim, öğretim ve gelişim beklentilerini dünya standartlarında karşılayacak bir üniversite hizmeti yürütebilmektir.

Üniversite hedefleri arasında:

*Eğitim birimleri ile günümüz gereksinimlerine yönelik evrensel düzeyde hizmet üretebilecek ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitimli insanlar yetiştirmek,
*Ülke için sağlık ve eğitim sorunları üzerine kapsamlı araştırma projeleri gerçekleştirecek, ülkesine katma değer oluşturabilecek genç araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek
*Olanakları sınırlı, yetenekli ve başarılı gençlere destek olmak,
*Öğrencilerin %20’sinin burslu olarak öğrenim görmesini sağlamak,
*Öğrencilere proje esaslı burs temin etmek
*Şehit, yetim ve fakir aile çocukları için burs temin etmek,
*Olanakları sınırlı gençlerin, yurt, yemek bedeli ve diğer sosyal hizmetlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlamak
*Üniversiteyi tercih eden öğrencilere yönelik olarak, bir yıllık  Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı uygulaması gerçekleştirmek, daha sonraki yıllarda dersleri üçte bir oranında yabancı dilde yapmak,
*Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimini yüksek düzeyde temin etmek,
*Üniversitede ülkemiz sağlık ve eğitim sorunlarının önceliklerine göre bir eğitim ve öğretim programı yürütmek,
*Eğitim, idare ve hizmet alanında toplam kalite yönetimine özel önem vermek ,
*İstanbul Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları ile sürekli ve karşılıklı ilişki sağlanarak, sağlık eğitim ve öğretim alanında interaktif ve uygulamalı bir eğitim ve öğretim programı yürütmek,
*Özel sektörle birlikte yürütülen araştırma projelerini teşvik ederek, Sanayi-Üniversite işbirliği sağlamak
*Tıp Fakültesi bünyesinde ilk 2 yıl içerisinde İstanbul’un en modern Acil, Yoğun bakım, Yanık ve Diyaliz merkezlerini faaliyete geçirmek
*İlk 4 yılı içerisinde Kemik iliği, Transplantasyon, Kanser tanı ve tedavi ve Moleküler Genetik merkezlerinin kurulmasını sağlamak bulunmaktadır.