Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

1992 yılında kurulmuş olan Üniversitede bugün; 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, Rektörlüğe bağlı 6 Bölüm, 14 Araştırma Merkezi, yaklaşık 20000 Öğrenci, 900 Akademik ve 700 İdari personeli ile kayda değer bir gelişme göstermiştir.

Misyonu

Atatürkçü düşüncenin ışığında, Atatürk İlke ve Devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyete ödünsüz bağlı, bunları çok iyi özümsemiş, çağdaş, üretken nesiller yetiştirmenin yanı sıra demokratik, katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite olarak yöre, bölge, ülkemiz ve dünya için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamları yaratacak ve hepsinden daha önemlisi; üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun menfaatine sunan, araştıran, sorgulayan ve kendisiyle barışık genç, dinamik, çalışkan, çağdaş ve ülkesini her şeyin üzerinde tutan gençler yetiştirmektir.

Vizyonu

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almak; öğrenciye bilgi yüklemek yerine, çağımız teknolojisinden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek; toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkemizin ve yörenin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-toplum işbirliğini güçlendirmek; evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekan, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini girişimci düşünceler ile değerlendirerek, ek finansal kaynaklar yaratan, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite olmaktır.