Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin ismi 11.04.2012 tarih 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6287 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

23.06.2012 tarih 28332 sayıl Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Eczacılık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi kurulmuş olup, Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Üniversitemiz, Zonguldak ili ve çevre ilçeleri ile birlikte 10 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu ve 1 Devlet Konservatuarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Misyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır.

Vizyonu
Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.

Temel Değerleri
Bülent Ecevit Üniversitesi;

*Mükemmelliği,
*Evrenselliği,
*Doğruluğu,
*Güvenirliliği,
*Paylaşımcılığı,
*Hesap verebilirliği,
*Katılımcılığı,
*Şeffaflığı,
*Sosyal sorumluluğu,
*Bilimsel etiği,
*Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü ilke edinmiştir.