Çankırı Karatekin Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 10 Eylül 2008

5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Çankırı ilinde bulunmaktadır. Kurucu rektörü Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç’tır.

10 Eylül 2008 tarihinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş’ı Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne rektör olarak atamıştır.

Misyonu
Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet edebilen, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyonu
Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaktır.

Değerleri
*Evrensel etik değerlere bağlı,
*Mesleki yetkinliğe sahip,
*Eleştirel düşünceye açık,
*Ulusal değerlere saygılı,
*İnsan haklarına saygılı,
*Analitik düşünceye sahip,
*Çalışkan ve üretken,
*Adil, güvenilir ve şeffaf,
*Paydaş memnuniyetini önemseyen,
*Öncü ve yenilikçi,
*Çevre bilincine sahip,
*Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip,
*Engelsiz bir Üniversite olmak.