T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesidir.

Üniversitede, 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, 8 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Bu akademik birimlerde 13 ayrı programda ön lisans, 34 ayrı programda lisans öğretimi, 26 ayrı programda yüksek lisans öğretimi ve 6 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir.

Lisans öğretim programlarından yedisi ABD-(SUNY) New York Eyalet Üniversitesi ile müşterek yürütülen çift diploma programlarıdır.

“Mutfak Sanatları ve Yönetimi” ve “Moda ve Tekstil Tasarımı” bölümlerine ön kayıt ile diğer lisans ve ön lisans programlarına merkezi sistem (ÖSYM tarafından yerleştirilen) ile öğrenci kabul edilmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki 104 Üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 27 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır.

Misyonu
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonu
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

Kurumun Temel Değerleri
*Katılımcılık; evrensel, esnek, çoğulcu, işbirliğine açık ve şeffaf bir akademik çevre yaratmak,
*Yenilikçilik; etkili, yaratıcı ve bilimin üst sınırında disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içinde yer almak,
*Toplumsal sorumluluk; toplumsal kaynakların etkin yönetiminden sorumlu olmak ve içinde bulunduğu çevre ve toplumla birlikte hareket ederek evrensel bilgi üretmek, bu bilgiyi yaymak ve uygulamak,
*Mükemmelliyetçilik; tüm faaliyetlerde en iyiyi aramak.