mehmet_akif_ersoy_universitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 17 Mart 2010

17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bu kanunla; Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı olan Burdur Eğitim Fakültesi,Burdur Sağlık Yüksekokulu, Burdur Meslek Yüksekokulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu ,Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olan Burdur Veteriner Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devredilmiştir. Aynı kanun ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurularak üniversite oluşumuna katılmıştır.

Misyonu

Üniversite; eğitim-öğretim faaliyetleriyle çağın gereklerine uygun, mesleki ve sosyal becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi, nitelikli araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmeyi, gerçekleştirdiği projelerle yörenin,
bölgenin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyi, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı görev edinmiştir.

Vizyonu

Eğitim-öğretime devam ettiği ve araştırmalar yürüttüğü her alanda elde ettiği sonuçlar, ürettiği bilgi ve sunduğu imkânlar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen bir üniversite olmaktır.