Üniversite 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, 7 fakültesi ve 22 programıyla ülkemizin en kapsamlı ve prestijli eğitim kurumu olma ilkeleriyle yoluna devam ediyor. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, akademik kadrosu ve yetiştirdiği değerler ile bilgi üretmeyi, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşarak ülke değerlerini zenginleştirmeyi kendisine misyon kabul ediyor.

Uluslararası eğitim sistemleri ile paralel bir program izleyen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, teknolojik gelişmeleri eğitim ve öğretim hayatına hızla aktarıyor. Dinamik, yenilikçi ve araştırmacı akademik kadrosu ile özgüven sahibi, hayata geniş bir perspektiften bakan, bilgi ve teknoloji çağı ile uyumlu yeni yüzyılın parlak gençlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

İlkeleri

1. Araştırma Özgürlüğü
Öğretim elemanları, diğer akademik görevlerini hakkıyla yerine getirmeleri kaydıyla araştırma yapmak ve yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınlamak konusunda tümüyle özgürdürler; ancak gelir getirici araştırmalar üniversite yönetiminin anlayışı dahilinde yapılmalıdır.
2. Eğitim Özgürlüğü
Öğretim elemanları sınıf içinde kendi alanları ile ilgili konuları aktarmak ve tartışmak konusunda tümüyle özgürdürler; ancak kendi alanları ile ilgili olmayan tartışmalı konuları derslerinde gündeme getirmeme konusunda özen göstermelidirler.
3. Fikir Özgürlüğü
Öğretim elemanları bir vatandaş olarak konuşurken veya yazarken üniversite tarafından herhangi bir sansüre ya da disiplin işlemine tabi tutulamazlar; ancak toplum içinde sahip oldukları özel konumlarının onlara bazı özel yükümlülükler yüklediğinin bilincinde olmalıdırlar. Kamuoyunun, kendi uzmanlıklarını ve üniversitelerini, onların söylem ve yazıları doğrultusunda yargılayabileceğini göz önünde tutmak zorundadırlar. O nedenle her zaman gerçek ve doğru bilgiyi vermeli, kendi kendilerini kontrol edebilmeli, başkalarının fikirlerine saygı göstermeli ve mensubu bulundukları üniversite adına konuşmadıklarını belirtmek için ellerinden geleni yapmalıdırlar.
4. Öğrenciye Destek
Üniversite, öğrencilerinin maddi zorluklar nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalmaması için her türlü çabayı göstermeyi görev bilir.
5. Katılımcılık
Üniversite, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik ve esnek bir yönetim biçimini benimser. Tüm faaliyetlerinde saydam ve hesap verebilir olmayı ilke edinir.
6. Topluma Katkı
Üniversite, toplumun her kesimine yararlı olmayı ve çevresi ile yakın ilişki içerisinde bulunmayı hedefler. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplulukların sorunlarıyla yakından ilgilenir. Bu sorunlara çözümler üreterek kamuoyuna yayar. Bilimsel, kültürel ve sosyal konularda etkileşim sağlamada öncü rol oynar.
7. Paydaşlarla İlişkiler
Üniversite, çalışması ve gelişimi doğrultusunda paydaşlarının katkılarını göz önüne almak için çaba gösterir. İşlevlerini hakkıyla yerine getirebilmesinin tüm paydaşlarının memnuniyetine bağlı olduğu bilinciyle hareket eder.
8. Evrensellik
Üniversite, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin evrensel dünyanın saygın birer ferdi olması yönünde gerekli önlemleri alır.
9. Kalite Yaklaşımı
Üniversite, tüm mensuplarının işlevleri gereği sahip olmaları gereken nitelikleri en üst düzeye getirmek yönünde çaba sarfeder. Kalite kavramını, çalışanlarının, öğrencilerinin ve kurumun başarımı ve başarısı için vazgeçilmez olarak görür.
10. Sürdürülebilirlik
Üniversite, yaşam boyu öğrenmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir üretkenliği teşvik eder ve bu kavramların hayat bulması için gereken ortamı hazırlar.