17.03.2006’da 5467 sayılı Kanun ile tüzel kişiliğini kazanmış olan Üniversite geçmişi 1976 yılında kurulmuş olan Düzce Meslek Yüksekokulu’na dayanmaktadır. Mart 2006’ya kadar Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyetini sürdürmüş olan kurum, tüzel kişiliğini kazandığı tarihte sırasıyla 1993, 1994 ve 1996 yıllarında kurulmuş olan Teknik Eğitim, Orman ve Tıp Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce ve Akçakoca Meslek Yüksekokullarında 5.700’den fazla öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü bir yükseköğretim kurumu olarak hizmet vermiştir.

Bugün Düzce Üniversitesi’ne bağlı beş fakülte, iki yüksekokul, yedi meslek yüksekokulu, üç enstitü, üç bölüm, bir Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bir Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DUYEM) bulunmaktadır. 2008–2009 öğretim yılı itibariyle, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 6.000’i aşkın öğrencisi olan Düzce Üniversitesi’nde 1.000’i aşkın öğretim elemanı ve idari personel bulunmaktadır.

Misyonu

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; ülkenin gelişmesine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasına katkı sağlayacak meslek insanları yetiştirmek, araştırma ve topluma hizmet alanlarında evrensel değerler üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurmak, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Vizyonu

Toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında disiplinler arası proje işbirlikleriyle öncü, eğitim-öğretim ve bilimsel gelişme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çağdaş, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Temel Değerler

*Bilimsellik
*Yenilikçilik
*Katılımcılık
*Etik Değerlere Bağlılık
*Şeffaflık
*Sürekli Gelişme
*İşbirliği
*Kurumsal Adalet
*Sevgi ve Hoşgörü