Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 28 Şubat 2009

Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı (VASEV) tarafından 28 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Vakfın başkanı ve aynı zaman da Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu’dur.

Kuruluş Amacı, Misyonu ve Vizyonu

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı yaratmayı hedefleyen Yeni Yüzyıl Üniversitesi, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye’de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Üniversitenin ana yerleşkesi, Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’dir. Eğitim ve yönetim burada yapılmaktadır. 20 bin 500 m2’lik bir alanda 7 kat üzerine kurulan Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi’nde derslikler,  laboratuarlar, atölyeler, TV stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, kütüphane, konferans salonu, dans salonu, yemekhane, cafeler bulunmaktadır. Özellikle sağlıkla ilgili uygulamalı derslerin bir kısmı ve stajlar için, Taksim ve Çamlıca Alman Hastaneleri’nden de yararlanılmaktadır.