Kırklareli Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 29 Mayıs 2007

Kırklareli Üniversitesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversite bugün 2 Enstitüsü, 1 Konservatuvarı, 8 Fakültesi, 3 Yüksekokulu ve 7 Meslek Yüksekokulu ile üstlenmiş olduğu görev ve sorumluluklar ile kamu hizmeti yerine getirmek üzere özveri ile çalışmaktadır. Tüm fakülte ve diğer öğretim birimlerinin kuruluşlarının önümüzdeki yıllar içinde tamamlanması beklenmektedir. Üniversiteye bağlı olarak il merkezinde;

*Teknik Eğitim Fakültesi
*Fen-Edebiyat Fakültesi
*İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
*Turizm Fakültesi
*Teknoloji Fakültesi
*Mühendislik Fakültesi
*İlahiyat Fakültesi
*Mimarlık Fakültesi olmak üzere 8 Fakülte mevcuttur.

Belirtilen fakülte ve meslek yüksekokullarında 2012-2013 eğitim yılında yaklaşık 16 bin öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitenin 125 öğretim üyesi, 499 öğretim elemanı, 236 idari personel ile hizmet vermektedir.

Misyonu
Üniversitenin amacı; evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan ve özümseyen, çağın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, toplumsal ve kültürel değerlere bağlı, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, Büyük Önder Atatürk‟ün kurduğu cumhuriyetin kazanımlarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonu
*Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen;
*Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;
*İl ve bölgede başta olmak üzere ülkenin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü;
*İnternet üzerinden yürütülen Önlisans / lisans / ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan;
*Geleneksel sanatların özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan;
*Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir üniversite olmaktır.