Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

2011 yılında kurulan devlet üniversitesidir.

Misyonu

Bilimsel, teknolojik, eğitim, iletişim, kültürel ve sosyal alanlarda evrensel normlara ve ülke gerçeklerine uygun bilgili, yetenekli ve donanımlı bireyler yetiştirerek ülkemiz ve tüm insanlığa hizmet etme amaçlanmıştır.

Vizyonu

Yeniliklere açık, üreten, paylaşan, yaygınlaştıran bilim camiasında ve toplumda güvenilen ve ülkemizin geleceğini yönlendiren uluslararası bağlantıları güçlü bir üniversite olmaktır.

Değerleri

*Bilimsel
*Hizmet Odaklı
*Adaletli ve Güvenilir
*Tarafsız ve Şeffaf
*Yenilikçi ve Değişime Açık
*Sosyal Duyarlılık Sahibi
*Açık İletişim ve Tutarlı Davranış
*Rehberlik ve Motivasyon

Hedefleri
*Eğitim Yöntemlerinin Sorgulanması
*Tercih Edilen Üniversite
*Yetkin ve Yaratıcı Üniversite
*Sanayi İşbirliği
*Ekip Çalışması
*Akredite Üniversite