9 Temmuz 1997 tarihinde, 4282 Sayılı Yasayla Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından, 2547 Sayılı Yasanın Vakıf Yükseköğretim Kurumları’na ilişkin hükümlerine tabi olarak kurulmuştur.

Kuruluşunda; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu(MYO), Hazırlık Okulu (İngilizce), Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almıştır. Bilahare; 06.11.1997 tarih ve 97/10212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi de kurulmuştur.
1998-1999 döneminde toplam 422 olan öğrenci sayısı, 2005’te 1231’e; 2006’da 1520’ye, 2007 öğretim yılında 1865’e, 2008 yılında 2186’ya, 2009 akademik yılında ön lisans ve lisans 2378, yüksek lisans 35 olmak üzere toplam 2412’ye ulaşmıştır.

Üniversite ilk eğitime başladığı zaman öğretim elemanı sayısı 25 civarında iken, 2007-2008 akademik yılında bu sayı 101,  2008-2009 eğitim-öğretim yılında 134’e ulaşmıştır. 2009 yılı itibariyle 134 tam zamanlı, 20 yarı zamanlı öğretim elemanı ile 64 idari personel görev yapmaktadır.

 Misyonu

*Dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek, özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış,

*Yaşama hazır bireyler yetiştirmek ve toplumsal gelişime öncülük etmektir.

*Çağ Üniversitesi, bu misyonunu gerçekleştirirken aşağıdaki esasları gözetir:

*Yenilikçi akademik program ile evrensel bakış açısına sahip, araştırmacı, özgür düşünen ve ifade eden, yaratıcı, girişimci ve kültürlü bireyler yetiştirmek,
*Öğrencilere kişisel gelişim fırsatlarını sunmak.

Vizyonu
Kaliteli eğitim ve öğretim ile, ulusal ve uluslararası ortamda tanınan ve kabul edilen bir “bilgi üretim ve paylaşım merkezi” olmaktır.
Çağ Üniversitesi bu vizyonu doğrultusunda, 2011-2015 dönemi içinde aşağıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmayı planlamaktadır.

Uluslararası Düzeyde Tanınmak
Ulusal Tanınma Derecesini Yükseltmek
Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Geliştirmek
Uluslararası Yüksek Öğretim Kurumları İle İşbirliğini Geliştirmek
Toplumsal Katkıyı Arttırmak

Temel Değerleri

*Adalet / Hakkaniyet
*Açıklık (Şeffaflık)/Saydamlık
*Sürekli gelişme ve geliştirme (Yenilikçilik ve Mükemmeliyetçilik)
*İşbirliği
*Görev ve Sorumluluk duygusu
*Bilimsel Özerklik
*Yenilikçilik
*Yaratıcılık
*Liderlik