Unvan

Yrd. Doç. Dr.

Doğum Tarihi

27 Şubat 1957

Ölüm Tarihi

12 Kasım 2006

2203

kez görüntülendi

Güzin Tural Kimdir?

27 Şubat 1957’de Adana’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Adana’da yaptıktan sonra 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 1979’da Şerafeddin Ali Yezdi’nin “Zafername” isimli eseri tezi ile mezun oldu, 1980-1985 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1985 yılında Nevayi’nin “Mahbübül-Kulüb” isimli eserini yüksek lisans tezi olarak hazırladı.

1986 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Türk Dili Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu.

1993’de Nevayi’nin “Seb’a-ı Seyyare” isimli eserini doktora tezi olarak hazırladı. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Eski Türk Dili Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Bu görevi devam eden Güzin Tural 18.11.1997 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Şeref Üyeliği’ne seçildi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Tural, 12 Kasım 2006 tarihinde vefat etti.

Çeşitli makale ve tebliğleri yayınlanan Dr. Tural Millî Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan lise Dil Bilgisi kitaplarının yazımında görev almış olup hâlen Türk Dil Kurumu’nun Türk Dünyası, Türk Şiveleri Mukayeseli Grameri ve Sözlüğü ile Atatürk Kültür Merkezi’nin Türk Dünyası Edebiyat Tarihi projelerinde çalışmaktadır.

Yayınları

Ali Şir Nevâî Mahbûbü’l-Kulüb, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1986

Ali Şir Nevâî Seba’a-i Seyyâre, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara, 1993

Çora Batır Destanı’nın Kırım Varyantları ile Manas Destanı Arasındaki Benzerlikler, Manas Destanı ve Etkileri Uluslar Arası Bilgi Şöleni, s.241-268, Ankara 1995.

Ali Şîr Nevâyî’nin Eserlerinde Oğuzca Unsurlar, Üçüncü Uluslararası Türk Dili Kurultayı-1996, 23-27 Eylül 1996, Ankara

Manas Destanı’nda ve Türkiye Türkçesi’nde Kullanılan Ortak Kelimeler, Manas-1000 Bişkek Bildirileri, s.231-241, Ankara 1997

Sayfalar: 1 2