Adıyaman Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 27 Haziran 1987

Üniversitemiz, İnönü Üniversitesi’ne bağlı olarak 1983 tarihinde kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu, 12.05.1996 tarihinde kurulan Sağlık Yüksekokulu ve 12.05.1998 tarihinde kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak 27.06.1987 tarihinde kurulan Eğitim Fakültesi,1988 yında kurulmuş olan Gölbaşı Meslek Yüksekokulu,15.12.1997 tarihinde kurulmuş olan Besni Meslek Yüksekokulu, 2003 yılında kurulan Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi ile Harran Üniversitesi’ne bağlı olarak 16.10.1997 kurulan Kahta Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla Adıyaman Üniversitesine bağlanmışlardır.

Fakülteler
*Devlet Konservatuarı
*Diş Hekimliği Fakültesi
*Eczacılık Fakültesi
*Eğitim Fakültesi
*Fen Edebiyat Fakültesi
*Güzel Sanatlar Fakültesi
*İktisadi ve İdr.Bil.Fakültesi
*Mühendislik Fakültesi
*Teknoloji Fakültesi
*Tıp Fakültesi
*İslami İlimler Fakültesi

Enstitüler
*Fen Bilimleri Ensititüsü
*Sağlık Bilimleri Enstitüsü
*Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar
*Sağlık Yüksekokulu
*Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
*Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokullar
*Adıyaman Meslek Yüksekokulu
*Besni Meslek Yüksekokulu
*Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
*Kahta Meslek Yüksekokulu
*Sağlık Hizmetleri MYO

Misyonu
Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, bilimsel araştırma ve yayın ile sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaştığı sorunları bilimin ve aklın süzgecinden geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek.

Vizyonu
Evrensel değerleri temel alan, çağdaş bir eğitim ve öğretim sunan, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını değiştiren, tercih edilebilir saygın bir üniversite olmak.