Türkiye Tabipler Vakfı

Kuruluş Tarihi: 1979

1979 yılında 7 sağlık mensubunun İzmir’de bir araya gelerek tesis ettiği Türkiye Tabipler Vakfı, mütevazi bir polıklinik ile başlattığı hizmet yürüyüşünü, bölgenin ilk sağlık üniversitesi olan Şifa Üniversitesini kurarak taçlandırmış bulundurmaktadır. Ayrıca 4 modern hastane ile hizmete devam etmektedir.

Tüm gelirlerini sağlık alanındaki yatırımları genişletmek istikametinde kullanan vakfımız, hayırsever halkımızın değerli katkılarını da bu çerçevede değerlendirmiştir.

Bütünüyle sağlık eğitimi alanında hizmet verecek olan Şifa Üniversitesini kuran vakfımız , bu hizmeti sürdürebilecek maddi donanıma sahip olmanın yanında, yetişmiş nitelikli akademisyenlerden müteşekkil hekim kadrolarına sahip hastaneleriyle de hizmete taliptir.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Necmi GÖKAY
Prof. Dr. Mustafa CİRİT
Prof. Dr. Mehmet ATEŞ
Op. Dr. Ali KASAP
Yrd. Doç. Dr. Nazım İNTEPE
Uzm. Dr. Abdullah ÖZTÜRK
Dr. Şakir ZEYBEK

Amacı

*Ülkenin çeşitli yerlerinde memleket şartlarını göz önüne alarak bilim anlayışına uygun araştırma ve tedavi imkânlarına sahip modern hastane, sağlık merkezleri ve kuruluşları açmak,
*Her türlü teknik ve sosyal hizmet eğitim ve öğretim kuruluşlarını kazanç gayesi gütmeden (zaruri masraflarını karşılamak üzere) kurmak ve bunların sağlıklı gelişmesine yardımcı olmak,
*Açtığı müesseselerde zümre ve mıntıka farkı gözetmeksizin tüm hastalara şefkat, alaka ve ihtimam göstermek, gerekli tedavi ilaçları sağlamak,
*Gayesi aynı olan vakıflarla bu alanlarda ortak çalışmalar yapmak,
*Tıp alanında bilimsel araştırma ve incelemelerin yapılmasını teşvik etmek ve imkânlar sağlamak. Yönetim kurulunca başarılı kabul edilenleri kamu oyuna açıklayarak ödüllendirmek,
*Toplumun sağlığıyla alakalı tıbbi, gıdai ve benzeri incelemelerin yapılmasını teşvik etmek ve imkânlar sağlamak, bu alanda yönetim kurulunca başarılı kabul edilenleri kamu oyuna açıklayarak ödüllendirmek,
*Toplum sağlığı ile alakalı tıbbi gıdai ve benzeri inceleme, tahlil ve araştırmalar yaparak toplumun aydınlanmasını sağlamak,
*Vakfın gayesine uygun araştırma yapanlara imkân sağlamak. Yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında bu görevleri ifa edenlere destek olmak ve çalışma imkânları sağlamak,
*Yurt içinde ve yurt dışında benzeri kurum ve kuruluşlarla(yasalar çerçevesinde) temas kurarak onların çalışmalarından faydalanmak ve onlarla bilgi alışverişinde bulunmak,
*Koruyucu hekimlik, mediko sosyal ve halk sağlığı ilmi ve tatbiki ve tedavi edici mahiyette araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu çeşit faaliyetleri desteklemek,
*Milli ve milletlerarası sempozyumlar, konferanslar, mesleki ve tekabül kursları düzenlemek veya bu tür faaliyetlere katılmak,
*Vakfın yönetim kurulunun uygun göreceği sağlık ve sosyal alanlarda müstakilen veya resmi özel kuruluşlarla müştereken üniversite, okul ve her türlü teknik ve sosyal hizmet eğitimi ve öğretimi kuruluşlarıyla yüksek teknoloji kurum ve kuruluşları açmak, yönetmek ve mevcut kuruluşlarla işbirliği yapmak,
*Vakfın gayesine uygun ve devamlı gelir getirebilecek her türlü tıbbi, ticari, sanayi yatırımlarda bulunmak, işletmeler ve şirketler, kurmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek,
*Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinden en az %10 kapasiteli, yetenekli ancak maddi imkândan yoksun öğrencilere sağlık tesislerinden ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10′ u maddi imkânı olmayan hastalara tahsis etmek.