TSK Güçlendirme Vakfı

Kuruluş Tarihi: 17 Haziran 1987

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerekli olan silah, araç ve gereçleri, yurt içinde üretmek veya yurt dışından temin etmek için Milletin maddi ve manevi katkılarıyla faaliyet gösteren Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra birleştirilerek daha güçlü hale getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu maksatla 17 HAZİRAN 1987 tarihinde 3388 sayılı yasa ile“Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” kurulmuş ve 26 EYLÜL 1987 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Amacı
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın amacı, 3388 sayılı Kanun ile; “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak” olarak belirlenmiştir.

Vizyonu
Yüce Milletimizin bağışları ve şirketlerden elde ettiği kar paylarını TSK’nin güçlendirilmesi için en etkin bir şekilde kullanabilen, güçlü bir kurumsal kimliğe ve sağlam bir mali/finansal yapıya sahip Vakıf olmayı,
Sermayedarı olduğu Şirketler ile Ülke Savunma sanayinin geliştirilmesinde, yerli katkı payının artırılmasında etkin bir rol almayı, özgün ürünleri ile uluslararası pazarlarda rekabet etmeyi ve söz sahibi olmayı başaran şirketler topluluğu olmayı sürdürmektir.

Misyonu
Türk Ulusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan gönül köprüsünü Vakıf hizmetleri yoluyla sürdürmek ve güçlendirmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak temel amacına yönelik olarak, Savunma Sanayi şirketleri kurmak ve geliştirmektir.

Yönetimi
Vakıf, Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay II nci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayi Müsteşarı’ndan oluşan Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir.

Vakfın ve Mütevelli Heyeti’nin başkanı, Milli Savunma Bakanı’dır.

Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar, Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından icra edilmektedir.