Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı

Kuruluş Tarihi: 1980

1980 yılında merhum Hasan Kalyoncu ve müteşebbis hayırseverlerin öncülüğünde kuruldu. Vakfın temel hedefi, eğitime yatırım yaparak rekabetin hâkim olduğu küresel dünyada şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan sermayesinin yetişmesine yardımcı olmaktır.

Kaliteli insan oluşturmanın ve iyi bir toplum olmanın temel şartı iyi bir eğitimdir. Vakfın temel amaçlarından birisi, başarılı ancak eğitime erişim imkânı olmayan öğrencilere burs ve barınma sağlayarak, ülkemizin kalkınmasının motor gücü olan beşeri sermayeye katkı yapmaktır.

Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için kurulduğu günden bu yana binlerce öğrenciye burs ve barınma imkanı sağlamıştır. Burs verilen öğrencilerin bir kısmı bugün üniversitelerimizde öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir.

Küreselleşen dünyada yükseköğretimin öneminin farkında olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı, kurduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile de toplumumuzun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan sermayesine katkı yapmaya kararlıdır.

Vakıf; dünyadaki ve ülkedeki gelişmelere duyarlı, evrensel ahlaki değerlere sahip ve bağlı, farklılıkları anlayan ve insan haklarına saygılı, eleştirel düşünebilen, sorunlara bilimsel zihniyetle yaklaşan,özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlar.