Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı

Kuruluş Tarihi: 26 Aralık 2006

Türk Eğitim Derneği’in 27.02.2005 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda tekrar Genel Başkan seçilen S.Selçuk PEHLİVANOĞLU başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nun 26.12.2006 tarih ve 46 sayılı toplantısında “Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı (TEDYÜV)”nın kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde Vakıf Senedi düzenlenmiş, 22 Şubat 2007 tarihinde TEDYÜV Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Bunun ardından TED Üniversitesi‘nin kurulması ile ilgili çalışmalara hemen başlanmış, 27 Ağustos 2007 tarihinde TED Üniversitesi kuruluş dosyası YÖK’na sunularak süreç başlatılmıştır.

23.06.2009 tarihinde toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 23.06.2009 tarih ve 5913 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen EK MADDE 117 ile Ankara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı (TEDYÜV) tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip TED Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması hususu yasalaşmıştır.