TSK Sağlık Vakfı

Kuruluş Tarihi: 21 Temmuz 1992

TSK Sağlık Vakfı (TSK SAĞVAK); Gülhane Askeri Tıp Akademisinin ve Askeri Hastanelerle Askeri Sağlık Kuruluşlarının sağlık hizmetini daha iyiye götürmek amacıyla, 21 Temmuz 1992 tarihinde, Gülhane Sağlık Vakfı (GÜLSAV) ismi ile kurulmuştur. Zaman içinde çoğalan ve çeşitlenen ihtiyaçlar Vakfın amaç ve kapsam olarak genişlemesini gerekli kılmıştır.

Vakıf 2003 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının engelli çocuk ve yetişkinleri ile ilgili faaliyette bulunmayı gaye edinmiştir. Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkisine Dair 5072 Sayılı Kanuna uyum sağlamak amacıyla 2004 ve 2006 yıllarında Vakıf Senedinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan en son değişiklikle Vakfın ismi “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Vakfı” olmuş ve amacı günümüzde ifade edildiği şekle gelmiştir.