Suna ve İnan Kıraç Vakfı

Kuruluş Tarihi: 27 Ekim 2003

Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs eğitim ve araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir.

Vakıf, kültür ve sanat alanında; tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri ile her türlü sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Vakıf’ın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, dünyadaki çeşitli müzeler, vakıflar, sergi merkezleri, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve kuruluşlarla işbirliği yapmak da yer almaktadır.

Vakıf, çeşitli alanlarda verdiği, ilköğretimden doktora sonrasına uzanan burslar, Suna Kıraç Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL), ulusal ve uluslararası sağlık, eğitim ve sanat kurumlarıyla gerçekleştirdiği projelerle kuruluş amaçlarına uygun faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Haziran 2005’te kapılarını İstanbullulara açan Pera Müzesi, Suna ve ve İnan Kıraç Vakfı’nın, çeşitli düzeylerde kültür ve sanat hizmeti vermek amacıyla hayata geçirdiği geniş kapsamlı bir projenin ilk adımıdır.

Mart 2007’de hizmete giren İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ise, araştırmacılara ve kenti daha yakından tanımak isteyenlere ortaklaşa inşa edecekleri bir düşünce mekânı sunmak hedefiyle kurulmuştur.

Vakıf, kültür varlıklarının korunma ve kazanılmasına destek olmak amacıyla T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde 2004 yılında iki aşamalı olarak başlattığı, kütüphane envanterinin dijital ortama aktarılması ve kataloglanmasını kapsayan projeyi 2011 yılında sonuçlandırdı. Kütüphane’deki binlerce eşsiz yazma ve matbu eserin dijital ortama aktarılarak korunmuş, çağdaş ve donanımlı bir çalışma ortamında araştımacıların hizmetine sunulduğu ilk aşamayı gerçekleştiren Suna ve İnan Kıraç Vakfı, ikinci aşamada ise Getty Vakfı’yla işbirliği içinde tüm bu eserlerin kataloglanmasını sağladı.