kadir-has-vakfi-logo

Kadir Has Vakfı

Kuruluş Tarihi: 31 Ocak 1991

1991 yılında Kadir Has ve eşi Rezan Has tarafından İstanbul’da kuruldu.

Vakfın kuruluşu, Kadir Has’ın babası Nuri Has’ın “Bir okul yaptırmak, bin kişiyi hapishaneye düşmekten kurtarır.”
düşüncesine dayanır.

Babası Nuri Has’ın bu sözlerini daima hatırlayan Kadir Has, bu güzel düşünceyi hayata geçirmek üzere bir vakıf kurma
kararını verir. Yapılan ön hazırlıklardan sonra kuruluş çalışmalarına başlanır.

İstanbul 25. Noterliğinde 19 Temmuz 1990 tarihinde onaylanan vakıf senedi, İstanbul Kartal Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi’nce 31 Ocak 1991 tarihinde tescil edilir.

Böylece kuruluşunu tamamlayan Kadir Has Vakfı; Bakanlar Kurulunun 23 Şubat 1992 tarih ve 92 / 2779 sayılı kararıyla,
“Kamu yararına çalışan vakıf” statüsünü kazanır.