Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı

Kuruluş Tarihi: 31 Ekim 1994

31 Ekim 1994 tarihinde Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca “her derece ve nitelikte, yabancı dil, sosyal bilimler, fen bilimleri ve teknoloji ağırlıklı, eğitim kurumları, vakıf yüksek öğretim kurumları, kurmak ve işletmek; Bilimsel ve kültürel araştırmalar yapmak; Kültür mirasımızın korunması için müzeler kurup işletmek, ülke kültür hayatının geliştirilmesi için seminer, brifing, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere aynı veya nakdi destek sağlamak” amacıyla İstanbul’da kurulmuştur.

Vakıf İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu vakfı olarak eğitim ve kültür alanında faaliyetlerini sürdürmekte olup, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerine muhtelif burslar temin etmektedir.

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu
Rifat Sarıcaoğlu – Başkan
Süleyman Dinç – Başkan Vekili
Latif Mutlu – Üye
Orhan Gemicioğlu – Üye
Ural Aküzüm – Üye
Çağrı Bağcıoğlu – Üye
Mustafa Özer- Üye – Genel Müdür