TEPAV

Kuruluş Tarihi: Aralık 2004

TEPAV üretilecek her bilginin, geliştirilecek her fikrin Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı sağlayacağı inancıyla bir grup işadamı, bürokrat ve akademisyen tarafından kuruldu.Türkiye’deki fikir tartışmalarının bilgi/veri içeriğini artıracak araştırmalar yapmak üzere Aralık 2004’te faaliyete geçti.

TEPAV, politika önerileri geliştirmenin yanı sıra bazı alanlarda projeler geliştirerek, gerçekleştirilmelerine katkı sağlıyor. Uygulanmakta olan kamu politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında da bulunan TEPAV, bu çalışmalarını destekleyecek eğitim programları ve toplantılar organize ediyor.

TEPAV, çalışmalarını “objektif ve partiler-üstü” yaklaşımdan ayrılmadan, akademik etik ve kaliteden ödün vermeden sürdürüyor.

“Ekonomi”, “Yönetişim” ve “Dış Politika”…

TEPAV’ın üç çalışma alanı bulunuyor: “Ekonomi”, “Yönetişim” ve “Dış Politika”. Bu kapsamda TEPAV’da on araştırma enstitüsü faaliyet gösteriyor:

Kurulan ilk enstitü olan Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü (Economic Policy Research Institute – EPRI)’ nde ülkemizde yaşanan ekonomik dönüşüm sürecini anlamaya ve sürdürülebilir kılmaya yönelik politika analizleri yapmaya öncelik veriliyor. EPRI’nin yürütmekte olduğu projeler ve analizler, dönüşüm sürecinde doğru kararların alınmasına ve kaynakların daha etkin kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İstikrar Enstitüsü (Stability Institute – SI), TEPAV’ın ikinci enstitüsü olarak kuruldu. İstikrarın tek başına hükümetlerin basiretine, toplumun dirayetine emanet edilemeyecek kadar önemli ve değerli olduğu saptamasından yola çıkılarak kurulan Enstitü, Mayıs 2006’da çalışmalarına başladı. İstikrar Enstitüsü kamu politikalarını ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, istikrar açısından sonuç doğurabilecek politika ile uygulamaları gün ışığına çıkartıp kamuoyunu bilgilendirerek, hükümete ve diğer kurumlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Uluslararası Politikalar Araştırma Enstitüsü (International Policy Research Institute – IPRI), TEPAV’ın üçüncü enstitüsü. Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyadaki siyasi gelişmeleri öngörebilmesi ve dış politika alternatiflerinin geliştirilmesine yönelik çalışan IPRI, Temmuz 2006’da faaliyete başladı.

Girişimcilik Enstitüsü (Entrepreneurship Institute – EI), girişimciliğin desteklenmesi için atılabilecek adımları saptama sürecinde yol gösterici olacak politika-eksenli araştırmalar yaparak sonuçlarını karar alıcılar ve kamuoyuyla paylaşmak amacıyla kuruldu. Bu çerçevede Aralık 2008’den bu yana mevcut ve potansiyel girişimcilere yönelik eğitim programları düzenliyor ve girişimciliğin önemi konusunda farkındalığı artırmaya katkıda bulunacak çalışmalar yürütüyor.

Özel Sektör ve Ekonomik Kalkınma Enstitüsü (Institute for Private Sector and Economic Development – IPSED)’ nün kurulmasına ise Türkiye, Afganistan ve Pakistan iş dünyası örgütlerini biraraya getiren İstanbul Forumu’nun 4 Aralık 2008’de İstanbul’da yapılan üçüncü toplantısında karar verildi. Enstitü, bölge ülkelerinin özel sektörlerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapıyor.

Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (Training and Research Institute for Public Policy – TRIPP), kamu politikaları alanında araştırma ve eğitim yapmak üzere Eylül 2009’da faaliyete başladı. Bu çerçevede yurtiçinde ve başta Orta Asya ile Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yurtdışında, kamu personeline mali yönetim alanında eğitim veriyor ve teknik yardım sağlıyor.

Avrupa Birliği Enstitüsü (European Union Institute – EUI), bugüne dek AB’ye ilişkin çok sayıda çalışma gerçekleştirmiş bulunan TEPAV’da yeni bir yapılanmaya gidilmesi sonucu Kasım 2009’da kuruldu. Enstitü, AB katılım sürecine odaklanılmasına, bu çerçevede reformlara ve müzakere sürecine yeni bir ivme kazandırılmasına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları AB ve Türkiye kamuoylarına anlatmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Hukuk Çalışmaları Enstitüsü (Institute of Legal Studies – ILS), toplum hayatını birçok açıdan ilgilendiren hukuki konuları diğer sosyal bilimler alanlarıyla ilişki kurarak ve karşılaştırmalı yöntemden yararlanarak değerlendirmek ve bu konularda fikir ve çözüm üretmek amacıyla 2011 yılı Ocak ayında kuruldu. Enstitü’de, “anayasa yapımı”na ilaveten bu konudan bağımsız düşünülemeyecek “hükümet sistemleri”, “seçim sistemleri” ve “yargı bağımsızlığı” ana başlıklarında da düzenli çalışmalar yapılıyor.

Finans Enstitüsü (Finance Institute – FI), finans sektöründeki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, Türkiye’deki sektör temsilcilerine söz konusu gelişmeler hakkında malumat aktarmak amacıyla Temmuz 2011’de çalışmalarına başladı. Enstitü’nün öncelikli çalışma alanları, sektörü doğrudan etkileme potansiyeli bulunan mevzuattan ve siyasi gelişmelerden kaynaklı riskler ile yükselen piyasa finansal sistemlerindeki yeniliklerin incelenmesi olarak sıralanmaktadır.

Gıda ve Tarım Politikaları Araştırma Enstitüsü (Food and Agricultural Policies Research Institute – FAPRI), Türkiye’deki tarım politikası tasarım süreçlerine malumat sağlamak amacıyla Eylül 2012’de kuruldu. Güncel konularda objektif değerlendirmeler yapmak, uzman yetiştirmek ve sektör paydaşlarına sürece katılım noktasında destek sağlamak Enstitü’nün hedefleri arasında yer alıyor.

TEPAV bünyesinde, enstitülerin yanı sıra dört merkez çalışmalarını sürdürüyor: Dünya Bankası ortaklığı ile kurulan TEPAV – Dünya Bankası Bilgi Merkezi, Russkiy Mir Vakfı ortaklığı ile kurulan Rusya Merkezi, TEPAV ABD Merkezi ve TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi.