Yalova Üniversitesi

2008 yılında kurulan Üniversitenin misyonu, evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir dünya üniversitesi olmaktır.

Üniversitenin vizyonu, yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.

Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken,

*Akademik Özgürlük,
*Bilimsellik,
*Çağdaşlık,
*Çevrecilik,
*Evrensellik,
*Kalite,
*Katılımcılık,
*Öğrenci Odaklılık,
*Paylaşımcılık,
*Şeffaflık,
*Yenilikçilik ve
*Teknoloji Odaklılık temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır.