Misyonu
Uludağ Üniversitesi; uluslararası ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi; evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmeyi, yaymayı, kentle bütünleşmeyi ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir.

Vizyonu
Uludağ Üniversitesinin vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer alan, mezunları tercih edilen, yenilikçi, kalite odaklı, toplumsal gelişime öncülük edebilen bir üniversite olmaktır.

Temel Değerleri
*Ortak Akıl ve Katılımcılık
*Hesap Verebilirlik
*Etik Değerlere Bağlılık
*Çevreye Saygı ve Duyarlılık
*Yaşam Boyu Eğitim
*Adalet ve Hukukun Üstünlüğü
*Özgür ve Özgün Düşünceyi Önemseme
*Toplumsal Değerlere Saygı