Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel anlayışıyla 1997 yılında İstanbul Marmara Eğitim Vakfı tarafından kurulan Üniversitesi; bugün 9 fakülte, 3 enstitü, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim hizmeti vermekte, öğrencilerine verdiği diploması uluslararası düzeyde tanınan bir dünya üniversitesi haline gelmiştir.

EUA, TASSA, İMHE Üyelikleri, 75 üniversite ile imzalanan ERASMUS Değişim Programları da Maltepe Üniversitesinin uluslararasılaşmasının bir göstergesidir.

Maltepe Üniversitesinin eğitim ilkeleri; ” Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel” sloganında özetlenmiştir.

Üniversitenin ana hedefi;

*Cumhuriyetin temel ilkelerini özümsemiş,
*Atatürkçü,
*Laik,
*Demokrasinin tüm kurallarına uyan,
*Aktif, akılcı, düşünen,
*Okuyan, araştıran, üreten,
*Dünya gençliği ile her alanda yarışabilen
*Çağdaş ve aydın insanı Türkiye’nin geleceğine hazırlamaktır.