Doğuş Eğitim Kurumları tarafından 1995’te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı’nın başarılı çalışmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile açılan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip önceliği kar amacı olmayan bir vakıf üniversitesidir.

Hızlı bir akademik ilerleme ile yükseköğretimde kendine kısa sürede başarılı bir yer edinen Doğuş Üniversitesi; 5 fakültede 27 lisans programı, meslek yüksekokulunda 11 ön lisans programı, 2 enstitüde 18 yüksek lisans ve 7 doktora programı ile yükseköğretimin her kademesinde yer almaktadır. 2001 yılında, yaşam boyu eğitim anlayışıyla Sürekli Eğitim Merkezi kurulmuştur.

15 yıldır seçkin bir akademik kadro ile kaliteli eğitim verme, donanımlı öğrenciler yetiştirme ve bilim dünyasına nitelikli katkı yapmayı öncelik alan Doğuş Üniversitesi, bu hedefinden ayrılmadan ilerlemektedir. Akademik kaliteye verilen önem, Doğuş Üniversitesi hanesine yazılan başarıların sürekli artmasını, farklı kaynaklarca yapılan tarafsız sıralamalarda Doğuş Üniversitesi’nin en iyiler arasında yer almasını sağlamaktadır. En önemli iki örnek olarak; Web Of Science verileri ve URAP raporları, Doğuş Üniversitesi’nin dünyanın en iyi ilk 2 bin üniversitesi arasında yer aldığını, İstanbul’un ise en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi (tıp fakültesiz) arasında bulunduğu göstermektedir. Doğuş Üniversitesi’nin sadece Türkiye’de değil yurtdışında akademik kariyerine ya da meslek yaşamına devam eden, alanında kalıcı ve öncü işlere imza atan mezunları ise bu başarıyı taçlandıran sonuçlar olarak görülmektedir.

Öğrencilerinin yüksek donanımlı, entelektüel birikim sahibi, ülkesinde ve dünyada yaşanan gelişmeleri izleyen ve analiz edebilen, sorunlara çözüm üretme pratiği kazanmış, yaşadığı topluma duyarlı, sorumluluk sahibi, etik anlayışı yerleşmiş, özgüveni gelişmiş bireyler olarak mezun olması, Doğuş Üniversitesi’nin en önemli varlığıdır. İnsanlığa hizmet hedefiyle aydınlık bir eğitim yolunda ilerlemekle ve her zaman önce insana yatırım yapmakla gurur duyulmaktadır.

Geleceğin gençlere gençlerin de eğitime emanet olduğunun bilinciyle, Doğuş adına yakışır aydınlık beyinli nesiller yetiştirilmeye devam edilmektedir.

Doğuş Üniversitesi’nin misyonu, ülkesini ve dünyayı tanıyan, farklılıkları algılayan ve saygı duyan, çözüm odaklı bakış açısı gelişmiş, yenilikçi fikirler üretebilen, eleştirel aklı benimsemiş, analitik düşünebilen, entelektüel kimlik taşıyan, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirmek ülkemizin bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanındaki gelişmelerinde öncü rol üstlenmek ve bu alanlarda insanlığın yararına çalışmalar yürütmektir.

Doğuş Üniversitesi’nin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır.

İlkeleri arasında:

1- İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
2- Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
3- Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
4- Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
5- Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
6- Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
7- Üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
8- Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
9- Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
10- Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
11- Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkinlik ilkelerinin benimsenmesi,
12- Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik ve idari liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,
13- Üniversitede sorumluluk ve yetkilerin akademik özerklik, özgürlük ve iyi niyet çerçevesinde kullanılması yer almaktadır.