03.Mart.2011 Tarihinde resmi gazetede yayınlanarak İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından kurulmuştur

Kuruluş Amacı, davranış sağlığı ve bilimleri alanında özelleşerek dünya standartları üzerinde bilgi, proje ve akademik üretimde bulunmak, bu üretim için kaynak geliştirmek , işbirlikleri gerçekleştirmek ve nitelikli insan yetiştirmektir.

Getirdiği Yenilik;

Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında tematik bir üniversite olması.
“Matematikten Felsefe’ye, Sosyal Bilimlerden Sağlık Bilimlerine Bütüncül Yaklaşım” doktrini altında multidisipliner olarak Biyomühendislik, Beyin görüntülemeleri, Sinirbilim, Genetikbilim, Bilişimbilim, Toplumbilim, Ruhbilim, Dinbilim, İletişimbilim yöntemleri uygulayarak insan sağlığına, toplum ruh sağlığına,birey,aile, insani ve sosyal değerlere hizmet, proje ve eğitimli eleman üretmek vizyonunun hayata geçirilmesidir.

Özel ARGE (Araştirma-Geliştirme) alanları:
*Nöropsikoloji
*Nörobilişim
*Nöroyönetim
*Nöroekonomi
*Nörofelsefe
*Nöroteoloji
*Farmakogenetik
*Düşünce Teknolojisi

Değerleri;

*Tüm insani değerlere saygılı,
*Evrensel hukuk, ulusal kanunlar, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
*Öğrencinin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı,
*Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek bir evrensel üniversite olmak.
*Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı,
*Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk,kıyafet her türlü ayrımcılık ve düşünce farklılığını gözetmeyen,
*Demokratik değerler olan eleştirlebilirlik,özgürlükçülü,çoğulculuk ve katılımcılığın benimsendiği,
*Toplumun temel değerlerinin korunduğu, toplumsal yararın ön planda tutulduğu ve toplumsal sorunlara duyarlı,
*Eşitlik, güvenirlilik, akılcılık,
*Değişime ve yeniliğe açık olmak,
*Çevre duyarlılığına sahip olmak,
*Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmeliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen,
*Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,
*Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yasayan Türk Vatandaşlarının Türkiye’deki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,
*Türkiye’nin muassır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,
*Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren temel değerler, üniversitenin temel ilkeleridir.