Hitit Üniversitesi

17.03.2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı kanunla kurulan üniversite; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Tıp Fakültesi olmak üzere 6 fakültede, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 3 enstitüde, Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokulda, Çorum Meslek Yüksekokulu, İskilip Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, Alaca Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olmak üzere 6 meslek yüksekokulunda 2012 yılsonu itibari ile yaklaşık 700 akademik ve idari personele, 11.500 e yakın öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.

Misyonu

Bilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi  üreten,  nitelikli eğitim ve öğretim yapan ,araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını  yakalamış, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı  bireyler  yetiştiren  ve  bulunduğu yöreye , topluma  her  anlamda  katkı sağlayan, evrensel  değerlere  sahip ve etik duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş, çağdaş ve lider bir üniversite olmak.

Vizyonu

İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi,  demokratik şeffaf, özgürlükçü, ehliyet  ve liyakata  dayalı bir yönetim anlayışıyla ülkemiz ve  dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli  artan bir üniversite olmak.