İstanbul Aydın Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 18 Mayıs 2007

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) 1995 yılında kurulmuştur. Bu Vakıf 2003 yılında, ülkemizin kalifiye eleman açığını kapatmak ve istihdam sorununa çözüm olabilmek adına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurarak, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasını talep etmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 26.09.2003 tarih ve 106 sayılı Genel Kurul Kararı ile Türkiye’de ilk kez, doğrudan Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olarak Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ülkemizin sanayi ve iş dünyasının ve daha ileri bir hedef olarak Avrupa Birliği ülkelerinin kalifiye eleman ihtiyacını dikkate alarak 12 program önerisinde bulunmuştur. 2004–2005 eğitim-öğretim yılı için İngilizce Hazırlık Programı ile 12 birinci ve 12 ikinci öğretim programı olmak üzere verilen 2000 kontenjandan 1818 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır.

2005-2006 Eğitim-öğretim yılında toplam olarak 2915 öğrenci öğrenim görmüştür.

2006–2007 Eğitim-öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte birinci öğretim ve ikinci öğretim toplam 45 programa yükselmiştir. 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemiz Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu’nda; yeni gelenlerle birlikte toplam 4767 öğrenci eğitim-öğretim görmüştür.

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte gündüz öğretimi 29 ve ikinci öğretim 20 olmak üzere program sayısı 49’a yükselmiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 6039 önlisans öğrencisi öğrenim görmektedir.

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte 60 önlisans, 32 lisans ve 21 yüksek lisans programı olmak üzere program sayısı 113’e yükselmiştir. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 7.182 lisans, önlisans ve lisansüstü öğrencisi öğrenim görmektedir.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte 65 önlisans, 35 lisans, 23 yüksek lisans ve 3 adet uzaktan eğitim programı olmak üzere program sayısı 126’ya yükselmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 8.425 lisans, önlisans ve lisansüstü öğrencisi öğrenim görmektedir.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte 70 önlisans, 37 lisans, 23 yüksek lisans ve 3 adet uzaktan eğitim programı olmak üzere program sayısı 133’e yükselmiştir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 10.122 lisans, önlisans ve lisansüstü öğrencisi öğrenim görmektedir.

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte 74 önlisans, 38 lisans, 28 yüksek lisans, 3 doktora ve 3 adet uzaktan eğitim programı olmak üzere program sayısı 146’ya yükselmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 12.108 lisans, önlisans ve lisansüstü öğrencisi öğrenim görmektedir.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında İngilizce Hazırlık Programı ile birlikte 106 önlisans, 42 lisans, 30 yüksek lisans, 6 doktora ve 3 adet uzaktan eğitim programı olmak üzere program sayısı 187’ye yükselmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 27.000 lisans, önlisans ve lisansüstü öğrencisi öğrenim görmektedir.

Doğrudan Yükseköğretim Kurulu’na bağlı olacak İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na önerilmiştir. Bu öneri Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nca uygun görülmüştür. Gerekli yasal prosedür izlenerek 18.05.2007 tarih ve 26526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5656 Ek-73 sayılı kanunla İstanbul Aydın Üniversitesi kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır.