9 Şubat 1974 ( Ülkemizin yüzölçümü bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas’ta kurulan Üniversite, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına , 1974 yılında kanunlaşarak 11000 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur 1974 yılında Tıp Fakültesi ile eğitime başlayan Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bugün, 16 Fakülte, 4 Enstitü, 1 devlet konservatuarı, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu ile 38766 öğrenciye hizmet vermektedir.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Faruk Kocacık, 6 Ağustos 2012 tarihinde göreve başlamış ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Cumhuriyet Üniversitesi, Ocak 2013 tarihi itibariyle 16 Fakülte, 4 Enstitü, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksek Okulu, 1 Konservatuar, 38766 öğrencisi, 1556 akademik ve 1483 idari personel ile Türkiye’nin seçkin üniversiteleri arasında yerini almıştır.

Misyonu

Cumhuriyet Üniversitesi’ nin temel misyonu; bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, yüksek eğitim ve öğretim faaliyetleriyle çağın gerektirdiği mesleki ve teknik bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirerek ülkemizin insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonu

Cumhuriyet Üniversitesinin temel vizyonu, ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve mesleki alanda tanınırlık ve saygınlık, örgütsel bağları güçlü, kurumsal kültürü ve kimliği gelişmiş üretken, toplumsal ve ek ihtiyaçlara cevap veren bölgesinde lider üniversite olmaktır.