Süleyman Şah Üniversitesi

Kuruluş Tarihi: 15 Nisan 2010

15 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen ve 24 Nisan 2010 tarihli resmi gazete de yayımlanan 5981 no’lu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kurulmuştur.

Misyonu

Erdemli ve seviyeli fertler yetiştirmek, kendini ifade eden, özgüveni yüksek, özgün konuları araştıran ve sorgulayan bilim insanlarını teşvik etmek, dünyadaki beyin göçünün istikametini Türkiye’ye çevirmek, içinde bulunduğu medeniyetin kültürel mirasına sahip çıkan, bunun yanında medeniyetler arası barışa katkıda bulunan, “ilmin bizcesini” üreten bir üniversite olmaktır.

Vizyonu

Uluslararası standartlarda bilimsel çalışmaların ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü, sosyal bilimler konusunda değişik ülkelerden akademisyenleri ve öğrencileri etkileyecek bir cazibe alanı oluşturarak dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmaktır.

Değerleri

• Değişim ve gelişime açık olmak
• Öğrenme ve deneyim odaklı olmak
• Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda sözsahibi olmak.
• Zaman yönetimi konusunda etkin olmak.
• Araştırma ve sorgulamada etkin olmak.
• Karar odaklı, hızlı, şeffaf ve etkin olmak.