Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Kuruluş Tarihi: 3 Aralık 1993

3837 Sayılı Kanun ile 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Üniversite , hizmetlerine İstanbul’da başlamış, 03 Aralık 1993 tarihinde ise Gebze’ye taşınarak bir iş hanının 6. katında Rektör, 2547 sayılı kanunun 40/b maddesine göre görevlendirilen bir profesör ve 15 Memur ile kuruluş faaliyetine hız kazandırmıştır.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE) , faaliyetlerine 10 Ekim 1994 tarihinde ilçe merkezinde yer alan Ek Hizmet Binası’nda başlamıştır. İlk olarak 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İşletme, Biyoloji ve Kimya Bölümleri’ne toplam 80 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

GYTE tarihinde ilk defa 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı’nda yüksek lisans programlarına öğrenci alınmıştır. 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ise Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri’ne 44 lisans öğrencisi alınmış ve eğitimlerine başlamışlardır. 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı’nda bu iki bölüme ilaveten Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile Fen Fakültesi Matematik ve Fizik Bölümleri’ne, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne, Mimarlık Fakültesi Mimarlık ile İşletme Fakültesi İşletme bölümlerine 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı’nda lisans öğrencisi alınmıştır. Böylece günümüzde GYTE’de lisansüstü eğitimin yanında sekiz bölümde lisans eğitimi de yürütülmektedir.

Gebze’deki 2.900 m2’lik alan içindeki 1.200 m2’lik kapalı alana sahip binamızda, ÖSYM Bürosu ve misafirhane bulunmaktadır.

31 Ekim 1995 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından temeli atılan ve inşaatlarına 1996 yılında başlanan Muallimköy Yerleşkesi’ndeki Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği ile Fen Fakültesi Kimya Bölümü hizmet vermektedir. Muallimköy Yerleşkesi’nin altyapı projesi kapsamında ring yolu iyileştirilmiş, su deposu inşaatı, trafo inşaatı tamamlanmış, yollar asfaltlanmış ve otoparklar yapılmıştır. Hizmete açılan her iki binanın isale hattı, elektrik, telefon, internet, kanalizasyon vb. altyapı donanımları sağlanmıştır. Muallimköy Yerleşkesi’nin batısında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na tahsis edilen yerde sekiz sene önce başlayan 500 yataklı öğrenci yurdu hizmet vermektedir. Günümüzde Muallimköy Yerleşkesi’nin 3.898.835 m2 toplam açık alanı ve 21.750 m2 toplam kapalı alanı bulunmaktadır. Son olarak 2007 yılında, Çayırova Yerleşkesi’nde Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümleri ve 2011 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü için inşa edilen binalar hizmete açılmıştır.

Misyonu

Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, bağımsız ve eleştirel düşünen, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, araştırmacı, bağımsız çalışma yetkinliğinde ancak ekip çalışmasında da başarılı, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci gelişmiş, lisans düzeyinde mesleğinin temel kavramlarını bilen, lisansüstü düzeyde ilgili alt disiplinde uzmanlaşan, çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan bireyler yetiştirmek, sanayi ile işbirliğine dayalı Ar-Ge çalışmaları yapmak ve ülke sanayinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonu

1992 yılında bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan GYTE’nin temel hedefi; gelişimini, Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve insan gücüne sahip bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak sürdürmektir.