Güneydoğu Anadolu Bölgesinde büyük bir ticaret ve sanayi merkezi olan Gaziantep ilinin adını taşıyan Üniversite eğitim-öğretime 1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile başlamıştır. 27 Haziran 1987 yılında ise yeni kurulan çeşitli fakülte ve yüksekokulların da ilavesi ile Üniversitemiz tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

Üniversitenin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları Gaziantep Merkez Kampus, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu,, Oğuzeli, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Araban olmak üzere 7 yerleşkede bulunmaktadır.

Üniversite bünyesinde 14 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Türk Musikisi ve Devlet Konservatuarı, 9 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Misyonu

*Üstün nitelikli, dürüst, bilgili, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı, ülkenin aydınlık geleceğine katkısı olacak elemanlar yetiştiren,
*İçinde barındıracağı yüksek kaliteli akademisyen gücüyle yerel, ulusal ve uluslar arası ölçekte araştırmalara dayalı bilgi, teknoloji, sosyal projeler üreten, kültür ve sanata katkıda bulunan,
*Ürettiği bilgi teknolojisi, sosyal projeler, sanat ve sağlık hizmetlerini bulunduğu doku ile paylaşarak bütünleşen ve buna bağlı olarak toplumun üretime katkısı ve toplumun problemlerine dair çözümleri ateşleyen,
*Değişen, değiştiren, değişimi yöneten,
*Büyük Atatürk’ün kurduğu demokratik, laik ve sosyal devletin “Çağdaş medeniyetin üzerine çıkarılması” hedefine bağlı, öncü ve lokomotif olan bir üniversite.

Vizyonu

*Mevcut ve yeni yaratılacak kaynakların akılcı ve yerinde kullanımıyla,
*Özgüveni, saygınlığı, motivasyonu temel alan, sözde değil gerçekten katılımcı ve insan odaklı bir yönetişim anlayışıyla,
*Misyonu özümsemiş akademisyen ve diğer elemanlardan kurulu; bilimsellik, karşılıklı saygı ve güven ortamına oturan, ayrımcılığın olmadığı; açıklık, aydınlık ve özgürlük zemininde ilişkilere dayalı, dünya ölçeğin bir üniversite olmak.