Eğitim kurumlarıyla sağlıktan ekonomiye,sanattan mühendisliğe geniş bir yelpazede yetiştirdiği ve yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edinen Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 1982`de “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile kurulmuştur.

Kuruluşunda,
Ege Üniversitesi`nden

*Güzel Sanatlar Fakültesi,
*Hukuk Fakültesi,
*İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
*Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
*Tıp Fakültesi,
*Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü,
*Adalet Yüksekokulu,
*Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu;
*Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı`ndan
*Buca Eğitim Fakültesi,
*Denizli Mühendislik Fakültesi,
*İlahiyat Fakültesi,
*Demirci Eğitim Yüksekokulu,
*Denizli Eğitim Yüksekokulu,
*İzmir Meslek Yüksekokulu;
*Kültür ve Turizm Bakanlığı`ndan
*İzmir Devlet Konservatuvarı;
*Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi`nden
*Muğla İşletmecilik Yüksekokulu Dokuz Eylül Üniversitesi`ne geçti.

Yeni kurulan; Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Eğitim Yüksekokulu, Sanat Eğitimi Yüksekokulu olmak üzere Üniversite toplam 24 birimle eğitim-öğretim çalışmalarına başlamıştır.