Kilis Tarihi

c) Kilis’in Batı Cephesi’ndeki Faaliyetler

Sakip Bey ve Ahmet Ruto kuvvetleri Raco Obası’ndaki istasyon binasında bulunan Fransız karakolunu tahrip etmiş; bazı Fransızlar öldürülmüş, karakolda görev yapan 35 kadar Cezayirli Fransız askeri de esir alınmıştır[27].

Kuva-yi Milliye tarafından Kilis Cephesi’nde Polat Bey görevlendirildi ve Kuva-yi Milliye’ye verilecek düzen üzerinde çalışmalara başladı[28].

d) Darmık Dağı (Hisar) Savaşı ve Sakip Beyin Şehit Düşmesi

Fransızların Maraş’tan çekilmesinden sonra, Ermenilere yardım adı altında tekrar Maraş’a dönmek istemeleri karşısında[29] Kilis Kuva-yi Milliyesi boş durmayarak, Fransızların bölgede kullandıkları tren yolunu kullanılamaz hale getirmek amacıyla 24 Mart 1920 günü üç taraftan köprü kuşatıldı. Yaylım ateşi ile birlikte karakoldaki görevli Fransız subayı öldürüldü. 40 Fransız askeri esir alındı. Köprü ise tahrip edilerek kullanılamaz hale geldi[30].

Bu olaydan bir gün sonra 600 kişilik takviyeli bir Fransız taburu Maraş’a tekrar dönme planları çerçevesinde, Maraş’a gitmek üzere Kilis’in batısına doğru hareket etmişti. Bu kol, Kilis Millî kuvvetleriyle 26 Mart 1920’de karşılaşmıştır. Havali Kumandanı Polat Bey, gerekli planları yapmış ve İslâm Bey ve arkadaşlarını bu iş için görevlendirmiştir. Beğobası’nda mevcut 100 kişilik kuvvetin genel kumandasını üzerine alan İslâm Bey, çetelerini düşmanın yolu üzerinde bulunan bir sırta yaydı. Kuvvetin baş tarafına da Sakip Beyi yerleştirdi. Gün doğarken başlayan ve ikindiye doğru biten muharebe sonunda Sakip Bey şehit düşmüştür[31]. 600 kişilik takviyeli Fransız taburundan hiçbir Fransız askeri kurtulamamıştır. Kuva-yi Milliye ise on kadar şehit vermiştir[32].

e) Kilis–Antep Yolu Savaşları ve Şahin Bey’in Şehit Düşmesi:

Kilis Kuva-yi Milliyesi’nin teşkilinde büyük emekleri olanların başında Şahin Bey gelmektedir. Antep Heyet-i Merkeziyesi kendisine “Kilis Yolu Kuva-yi Milliye Komutanlığı” görevini vermiştir[33].

Her ne kadar Şahin Beyi Antep Heyet-i Merkeziyesi görevlendirse de, o günkü Kilis’in idarî sınırları göz önünde bulundurulduğunda savaşmak için topladığı milislerin büyük çoğunluğu Kilis’in köylerinden müteşekkil gönüllülerden oluşmaktaydı.

Fransızlar, Şahin Beyin bölgeye gelerek halkı örgütlemeye başlaması ve halkın da silaha sarılarak çete hareketlerine katılmaları ve şehir içindeki el altından yürütülen hazırlık çalışmalarından haberdar olmuşlar ve halka gözdağı vermek ve onları yıldırmak amacı ile çeşitli bildiriler yayınlamışlardır[34].

Gerek Fransızlar ve gerekse Kuva-yi Milliye tarafından en çok önem Kilis-Antep yoluna veriliyordu. Çünkü Antep’te bulunan Fransız birliklerinin bütün malzeme, iâşe ve cephane ihtiyacı ile takviye birlikleri hep bu yoldan sevk ve ikmal ediliyordu[35].

Şahin Bey, Fransızların Antep’teki birliklerine erzak ve cephane ulaştırmak amacı ile kullandıkları Katma-Kilis-Antep yolunun güvenliğinin sağlanması ve bu yoldan Fransızların gidip gelmesine engel olunması için gerekli hazırlığa girişti. Kilis Kuva-yi Milliyesi ile sürekli irtibat halinde bulunan Şahin Bey, Kilis-Antep yolu üzerinde üç müdafaa hattı oluşturdu:

Kızılburun, Kertil, Elmalı ve Bostancık köyleri kuzey sırtları[36].

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9