fuat-sezgin-vakfi

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı

Kuruluş Tarihi: Ağustos 2010

İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel misasının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla Ağustos 2010 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan bağımsız, özel, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Vakfın temel amacı, İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel mirasını yeni nesillere en doğru şekilde tanıtmak ve aktarmak, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne sahip çıkıp geliştirmek, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in olağanüstü çalışmalarıyla ortaya çıkarılmış binlerce kitap, belge ve bilgiyi insanlığa kazandırmak, İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında yapılacak tüm çalışmalara inancımızın ve geleneğimizin vazettiği kriterler içinde yardımcı olmaktır.

Görevleri
1) İslam bilim ve teknolojisinin tarihsel zenginliğini ve birikimini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla her türlü araştırma, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak,
2) İslam bilimler tarihi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler, toplantılar, paneller, konferanslar, seminerler, çalıştaylar, anma günleri düzenlemek,
3) İstanbul’da Uluslararası Bilimler Tarihi Araştırma Merkezi ve bir ihtisas kütüphanesi kurmak ve bunları geliştirmek,
4) İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin sürekli gelişimini desteklemek; müzenin Türkiye içinde ve dışında tanıtımını sağlamak; Türkiye içinde ve dışında benzer müzelerin kurulmasına katkıda bulunmak,
5) İslam bilimler tarihinin başarılarının daha iyi tanınması ve anlaşılmasına yönelik işbirliği projeleri geliştirmek ve desteklemek.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, hayatını İslam medeniyetinin 800 yıllık kesitinde bilim ve teknolojinin birçok alanında dünyaya öncülük eden bilim adamlarının keşiflerini gün yüzüne çıkarmaya adamış dünyaca ünlü bir bilim tarihçisidir.