Melihşah Üniversitesi

Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2008 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir.

Vizyonu

Melikşah Üniversitesi’nin vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma ve çevresine öncülük eden, Türkiye’de ve dünyada adından söz edilir seçkin bir yüksek öğretim kurumu olmaktır.

Misyonu

Melikşah Üniversitesi’nin misyonu, liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen, her konuda çağdaşlarıyla eşdeğer, innovatif, paydaşların ihtiyaç duyduğu niteliklere haiz mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

Temel Değerleri

*Atatürk İlkelerine Bağlılık
*Evrensel ve Bilimsel Değerlere Bağlılık
*Evrensel Hukuka ve Ulusal Kanunlara Bağlılık
*Öğrenci Odaklılık
*Bilimselliği ve Eleştirelliği Dünya Görüşü Olarak Benimsemek
*Etik Değerleri Benimsemek
*Renk, Din, Irk, Milliyet, Cinsiyet ve Düşünce Farklılığı Gözetmemek
*Katılımcılığı ve Paylaşımcılığı Benimsemek
*Toplumsal Yararlılık, Eşitlik, Güvenilirlik ve Akılcılık
*Bilgiyi Arama, Toplama, Muhafaza Etme, Üretme ve Yaymada Mükemmellik