Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07 /07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile eklenen  kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya İli’nin ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

Üniversite;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) Mühendislik Fakültesinden,

c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

ç) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

d) Hukuk Fakültesinden,

e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,

f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.