Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı

Kuruluş Tarihi: 29 Mayıs 1975

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulmuştur. Öğrenimlerini Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerde sürdüren Kayserili yükseköğrenim öğrencilerine maddi ve manevi katkıda bulunmak üzere kurulmuş bulunan “Kayseri Okutma ve Yardımlaşma Derneği”nin 1972 yılı olağan toplantısında Kayseri’ye bir üniversite kazandırmak için bir vakıf kurulması kararı alınmıştır. Prof. Dr. Necmettin Feyzioğlu’nun başkanlığında kurulan komisyonun bilinçli ve özverili çalışmalarıyla 29.05.1975 tarihinde Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla “Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı” İstanbul ve Kayseri’de oturan 63 özel ve bir tüzel (Kayseri Okutma ve Yardımlaşma Derneği ) kişi tarafından kurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti alan Vakfın kurucuları bilim adamı, bürokrat ve işadamlarından oluşmaktadır. Merkezi Kayseri’de olup Ankara ve İstanbul’da şubeleri vardır. Halen 65 Kurucu ve 258 şeref üyesi bulunmaktadır.

Vakfın genel amacı, Resmi Senedinin 6. Maddesinde belirtildiği gibi Kayseri’de üniversite kurulmasına yardımcı olmak veya bizzat bir Vakıf Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumu kurmak ve bu çerçevede sosyal, kültürel ve sağlıkla ilgili proje ve faaliyetler geliştirip uygulamaktır. Bu proje ve faaliyetler içinde, yurt ve burs programları, bilim adamlarının ekonomik olarak desteklenmesi özel olarak vurgulanmış ve uygulanmıştır.

Vakıf, amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş, yükseköğrenimin Anadolu’ya yayılması politikasının etkin olarak uygulandığı dönemde devlet adamlarından merhum Prof. Dr. TurhanFeyzioğlu’nun öncülüğünde o günkü adıyla Kayseri Üniversitesi’nin kurulmasını sağlamıştır. Kuruluş yıllarında pek çok sorunla karşılaşan Kayseri ve Erciyes Üniversitelerine Vakıf tarafından bir çok alanda destek verilmiştir. Her yıl üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokulların dönem birinci, ikinci, üçüncülerine “Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı Teşvik Ödülü” verilmiştir. 300’ü aşkın üyesi ile Vakıf, amacı doğrultusunda Türk Milli Eğitimine katkıda bulunma hizmetini de sürdürmektedir. Vakıf ayrıca, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri dışındaki üniversitelere devam eden Kayseri’li öğrencilerin ekonomik ihtiyaçları ve başarılarını göz önüne alarak karşılıksız burs tahsis etmektedir. Bu sayı son yıllarda üç yüz öğrenciye ulaşmıştır.

Vakıf, üye ve diğer hayırsever bağışları, iktisadi işletmeler, İstanbul Öğrenci Yurdu, çelenk ve gayrimenkul kiraları yoluyla elde ettiği akarlarıyla cari giderlerini ve faaliyetlerini karşılamaktadır.