İpek Kültür ve Eğitim Vakfı

Kuruluş Tarihi: 14 Haziran 1985

Vakıf, Gaziantep 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.06.1985 tarih ve Esas:1985/137 Karar 1985/316 sayılı kararlarıyla tüzel kişilik kazanmış olup , Vakıf senedi Resmi Gazetenin 1 Eylül 1985 tarih ve 18861 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Vakfın Amacı

*Orta ve yüksek dereceli okullara ve bütün mesleki okullara, üniversiteye, fakülteye, akademi ve enstitülere devam eden talebelere yurtlar açmak, kiralamak, yiyecek ve yatacak yer temin etmek.

*Gelecek nesillerin bilgili, ahlaklı, vatansever aynı zamanda Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak yetişmeleri için mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphaneler ve eğitim salonları açmak; yurt içinde ve yurt dışında yatılı ve yatısız her derecede ihtisas yapmalarını temin etmek; karşılıklı ve karşılıksız burs vermek; mevzuatın ve maddi imkanların müsaadesi nispetinde özel okullar açmak, kiralamak; açılanlara yardım etmek, gerekli eğitim ve öğretim tesislerini kurmak, seminer ve konferanslar tertiplemek, özel günler dolayısıyla ve akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla yarışmalar açmak, ilmi, tatbiki araştırmalar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, neticelerini vakfın kendi kuruluşlarında uygulamak ve değerlendirmek; bu çalışmaları yayınlamak ve yayınları çıkarmak, yayınlar için dahilden ve hariçten matbaa makineleri ve kağıt temin etmek, matbaa kurmak , gerektiğinde gazete, mecmua çıkartmak, broşür yayınlamak , göze ve kulağa hitap eden yayınlar yapmak, eğitim ve öğretimle ilgili kitaplar telif ve tercüme ettirmek, vakfın gayelerine hizmet için nakil vasıtaları almak, çalıştırmak, hariçten getirmek fakir, hasta, dul ve yetimlere imkanlar nispetinde her türlü yardımda bulunmak, gelir getirmek için ticari işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, bunlarla yardımlaşmak, yaz aylarında öğrencilerin mesleki görgü ve bilgilerini artırmak ve sağlıklı yetişmelerini temin için dinlenme kampları açmak ve açtırmak, klinik, dispanser ve hastane gibi sağlık kurumları ile kreşler açmak, idare etmek, aynı gayeye hizmet eden başka vakıf ve kurumlar ile işbirliği yapmak  şeklinde belirlenmiştir.

Bugüne kadar Gaziantep merkez ve ilçelerinde, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde kurulmasını sağladığı 5 adet ilköğretim okulu ve lisede her yıl yaklaşık 2500 öğrenci modern eğitim tesislerinde eğitim almaya devam etmektedir.

Ayrıca Gaziantep’e çevre il ve ilçelerden okumak için gelen öğrencilere imkanları ölçüsünde nakdi burs vermektedir